Om Brigadmuseum

Från vision till verlighet

Brigadmuseum är en del av det statligt stödda nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) och bedriver museiverksamhet som främjar kunskap om och känslan för delar av det svenska försvarets historiska och kulturella utveckling.

Brigadmuseum i Värmland är ett interaktivt upplevelsemuseum som vänder sig till besökare i alla åldrar.

Museet visar och åskådliggör hur det kalla krigets olika händelser påverkade vår militära utveckling.

Vi följer även det svenska folkhemmets utveckling till vardag och fest under denna fascinerande tidsepok.

Från vision till verklighet

Karlstads kommun fastställde i fullmäktige den 9 december 2010 investeringsramen för Brigadmuseum. PEAB antogs som entreprenör den 19 oktober 2011 och den 7 december 2011 togs det första spadtaget. Byggnaderna stod inflyttningsklara i augusti 2012.

Invigning

Brigadmuseum invigdes den 1 juni 2013 av Prins Carl Philip tillika Hertigen av Värmland. Invigningen föregicks av en konsert på Stora Torget av Bergslagens Artillerimusikkår. Invigningsceremonin genomfördes utanför Brigadmuseum. Därefter visades museet för inbjudna gäster.

Brigadmuseum öppnade

Följande dag, den 2 juni, öppnade Brigadmuseum för allmänheten kl. 11. Besökarna bjöds på underhållning av Gundegabaletten och Sångföreningen Manhem.